Platby

 

 Stravování dětí

Směrnice pro stravování dětí od 1.5.2022

 

Prosím rodiče, aby při úhradě školného a stravného převodem z účtu,

zapsali správný variabilní symbol a aby do kolonky "zpráva pro příjemce" napsali jméno dítěte 

(ne rodičů!).