Platby

Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul.34, Prostějov 796 01

 

 

Stravování dětí

 

Na stravu se dítě přihlašuje den předem do 10.00 hodin nejpozději. Při nepřítomností dítěte v mateřské škole je možno si první den nahlášenou stravu vyzvednout do 12.00 hodin.

 

Cena stravy pro děti 3 - 6 let                   

přesnídávka         7,-    Kč                  

oběd                    18,-   Kč                              

svačina                 7,-    Kč 

celkem                 32,-   Kč                                                     

 

 

Cena stravy pro děti 7 - 10 let

přesnídávka          7,-     Kč

oběd                      20,-   Kč

svačina                  7,-    Kč   

celkem                  34,-   Kč    

 

Způsob úhrady

školného a stravného

 

Stravné a školné se platí předem vždy nejpozději do 15. dne v měsíci.

 

Na počátku docházky dítěte do mateřské školy zaplatí rodiče

1.040,- Kč (školné 440,- a stravné 600,-) na měsíc září. Při nepřítomnosti dítěte se přeplatky převádějí do dalšího měsíce.

 

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky jsou od školného osvobozeni, platí  pouze stravné.

 

                                                                                                                                            

 Prosíme rodiče,

aby při úhradě školného a stravného převodem z účtu, zapsali správně variabilní symbol a aby do kolonky „zpráva pro příjemce“ napsali jméno dítěte.

 

E.Zbořilová, vedoucí ŠJ