Platby

 

 Úplata za předškolní vzdělávání MŠ Partyzánská

Směrnice č. 12/1/2022 - ředitelky MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělání od 1.9.2022 

 

 Stravování dětí

Směrnice pro stravování dětí od 1. 1. 2023

 

Prosím rodiče, aby při úhradě školného a stravného převodem z účtu,

zapsali správný variabilní symbol a aby do kolonky "zpráva pro příjemce" napsali jméno dítěte 

(ne rodičů!).