Aktuální informace

 

Vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy   

Zde najdete aktuální informace o naší MŠ

(rozklikněte)

 

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

 

 !!POZOR!!

Z důvodu dlouhodobě nepříznivé předpovědi počasí se výlet do ZOO na Sv. Kopečku u Olomouce překládá

na 12.6.2019.

 

Děkujeme za pochopení!

 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

Ø  15.5.2019

Zápis do mateřské školy (s sebou rodný list dítěte, potvrzení od lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce).

 

Ø  29.5.2019

Oznámení výsledků zápisu vyvěšením registračních čísel přijatých dětí na vstupech do mateřských škol a webových stránkách jednotlivých pracovišť.

 

Ø  31.5.2019

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do MŠ od 8.00 do 13.00 na jednotlivých pracovištích. U přijatých dětí odevzdání vyplněného evidenčního listu potvrzeného lékařem

 

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 (rozklikněte)