Aktuální informace

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2020

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ ... 18.5. 2020

 

PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 18.5. 2020

METODIKA MŠMT - PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 - 2020

INFORMACE O ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZÁPIS DO MŠ  2020/2021

 

Čestné prohlášení k očkování

 

Žádost o přijetí

 

Informace k podání žádosti

 

Organizace zápisu

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

 

Výše měsíční úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu a následně dle délky přerušení provozu bude upravena a vyúčtována ihned po ukončení opatření k šíření koronavirové infekce.

 

                                                                                                Mgr. Monika Zbudilová

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Prostějov jako zřizovatel mateřských škol v Prostějově rozhodl o uzavření městem Prostějovem zřízených mateřských škol s platností od 18.3.2020 do odvolání z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce.

Pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,  příslušníci ozbrojených sil, a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení bude v provozu pro děti předškolního věku (od 3 do 7 roků věku) Základní škola a mateřská škola Jana Železného v Prostějově, pro děti s povinnou školní docházkou do 10 let potom Sportcentrum dům dětí a mládeže v Prostějově.

 Potvrzení o ošetřovném budou vydávána na jednotlivých pracovištích.

 18.3.  8:00-10:00

 23.3. 8:00- 10:00

 

     Telefonní kontakt pro mimořádné případy: 739  389 842 

 

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a děkujeme za pochopení!

 

 

 

 

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020 

 

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2020